Hawthorn Shieldbug (Acanthosoma haemorrhoidale)

with No Comments
Hawthorn Shieldbug (Acanthosoma haemorrhoidale)
Hawthorn Shieldbug (Acanthosoma haemorrhoidale)
Common name:Hawthorn Shieldbug
Latin name:Acanthosoma haemorrhoidale
Family:Acanthosomatidae
This photo:Glebe Cliff, Tintagel, Cornwall